Prostory


Školní družina se na naší škole skládá ze dvou oddělení. Obě nalezneme ve 2. patře „staré budovy“.

1. oddělení navštěvuje celkem 24 žáků z 1. třídy.

2. oddělení navštěvuje celkem 22 žáků ze 2. – 4. třídy.