Seznam zaměstnanců


Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Halámková

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Bronislava Janíková

Tel.: 553 762 104

E-mail: zsoldrisov@seznam.cz

1. třída: Třídní učitelka:  Mgr. Iva Nosková

2. třída: Třídní učitelka: Mgr. Milena Stoklasová

3. třída: Třídní učitelka: Mgr. Vladimíra Kudělásková

4. třída: Třídní učitelka: Mgr. Pavlína Lazecká

5. třída: Třídní učitelka: Mgr. Helena Mocková

6. třída  Třídní učitel: Petra Kanovská

7. třída   Třídní učitelka:  Mgr. Tomáš Kupka  (605 906 308) (ICT koordinátor)
e-mail: tomaskupka@email.cz,
e-mail: kupkatom@gmail.com.

8. třída   Třídní učitelka: Mgr. Simona Drabčíková (prevence)

9. třída   Třídní učitelka: Mgr. Pavlína LudwigováMgr.

Věra Orlíková: výchovná poradkyně

Školní družina: Sylvie Kremserová

Správní zaměstnanci:

  • Dagmar Poselová
  • Iveta Kremserová
  • Alena Moravcová
  • Jan Kořínek