Louka v sadu? To nemá vadu.


LOUKA V SADU NEMÁ VADU

Naše škola získala z rozpočtu MSK dotaci na akce v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy a osvěty pro rok 2016/2017. Do projektu budou zapojeni žáci 6. – 9. ročníku.
Zaměříme se na další přírodovědné činnosti v školním sadu.
Konkrétně se jedná o výsevy kvetoucích lučních směsí, budování kamenných zídek pro malé živočichy, hmyzích domečků.
Žáci budou zapojeni do projektových aktivit po celý školní rok, především tvorbou vlastních posterů s jednotlivými kvetoucími lučními druhy, prací na dětských omalovánkách s motivy květin pro spolužáky na druhém stupni.
Na jaře 2017 se zúčastní besedy se včelařem, exkurze na včelí farmě, exkurze na kvetoucích loukách v Kozmicích, exkurze na Floru Olomouc a dalších aktivit zaměřených na pozorování rostlinných druhů a života na louce.

Ti nejlepší budou mít možnost poznat prostředí původních kvetoucích lučních společenstev v CHKO Bílé Karpaty na dvoudenní exkurzi.

Projekt je zapsán s pořadovým číslem 04320/2016/ŠMS.

 

logo-msk1