6.třída


1.Hodina 2.Hodina 3.Hodina 4.Hodina 5.Hodina 6.Hodina 7.Hodina 8.Hodina
Pondělí Jazyk Český Matematika Zeměpis přírodopis Tělesná výchova Jazyk Anglický
Úterý Fyzika Občanská Výchova Matematika Volitelný předmět Volitelný předmět Dějepis
Středa Jazyk Anglický Dějepis Výtvarná Výchova Výtvarná Výchova Tělesná Výchova Jazyk Český
Čtvrtek IT Jazyk Český Matematika Člasp Fyzika Hudební Výchova
Pátek Jazyk Anglický Jazyk Český Zeměpis Matematika Přirodopis