4.třída


1.Hodina 2.Hodina 3.Hodina 4.Hodina 5.Hodina 6.Hodina 7.Hodina 8.Hodina
Pondělí Jazyk Český Matematika Vlastivěda Výtvarná Výchova Výtvarná Výchova
Úterý Jazyk Český Matematika Jazyk Anglický Přírodopis Jazyk Český Tělesná Výchova
Středa Jazyk Český Matematika Jazyk Anglický Vlastivěda Hudební Výchova
Čtvrtek Jazyk Český Matematika Přírodopis Tělesná Výchova Jazyk Český/Čtení
Pátek Jazyk Český Matematika Jazyk Český/Čtení Jazyk Anglický Pracovní Činnosti