Vybavení


Základní škola je tvořena starou budovou, novou budovou a tělocvičnou.
Ve staré budově je umístěna 1. třída, 2. třída, 3. třída, 6. třída a 2 oddělení školní družiny.
V nové budově nalezneme všechny ostatní třídy a dále pak odborné učebny:
– výtvarná dílna
– jazyková učebna
– učebna výpočetní techniky
– odborná učebna (přírodní vědy)
– audio učebna – herna
– knihovna
– učebna technických prací
– školní kuchyňka
– tělocvična
– místnost pro setkání s rodiči