Sport ve škole


Také v tomto školním roce se naše škola zúčastní mnoha sportovních soutěží.
Spousta našich dětí ve škole má výrazné sportovní nadání a chuť reprezentovat naši školu. Mají proto naši velikou podporu v tom, že dělají něco navíc…
Moc dobře totiž ví (a my také), že si zameškanou látku za den kdy „chyběli“ musí doplnit a dopsat.
O to větší mají náš obdiv!

Přehled akcí ve školním roce 2017/2018

 • 20. září                Najdi si svou kešku, soutěž SPŠ stavební v Opavě,
 • říjen- listopad    Školská futsalová liga pro žáky 6. – 9. tříd
 • listopad               mistrovství Hlučínska ve florbalu pro žáky 1. – 9. tříd
 • prosinec- leden  florbalová liga ZŠ pro žáky 6. – 9. tříd
 • duben                   streethockey soutěž pro žáky 6. – 7. tříd ve florbalu
 • květen                  Mc Donalds cup pro žáky nižšího stupně
 • červen                  atletický čtyřboj

Připravujeme také doprovodné sportovní soutěže přímo pro žáky naší základní školy jako je:

 •   podzim               závody na kolech
 •   leden- březen    biatlon (dle počasí)
 •   jaro                      turnaj v Kin-Ballu
 •   červen                 turnaj v softballu

Během školního roku se všichni žáci od 5. ročníku účastní olympijského víceboje společnosti SAZKA- OVOV.
Žáci plní v rámci této části projektu devět disciplín a k tomu jednu ze tří volitelných. Na základě zlepšování výkonů mohou získat bronzové, stříbrné, zlaté a diamantové odznaky. Ti nejnadanější mladí sportovci se přes okresní a krajská kola mohou probojovat až do republikového finále, kde se setkají s desítkami olympioniků a sportovních osobností a zažijí neopakovatelnou atmosféru velké sportovní akce.

Disciplíny mohou plnit i dospělí 🙂

Všem žákům budou rozdány v hodinách tělesné výchovy sportovní brožurky, kde si mohou zapisovat své sportovní výkony.

 

Aktivity prevence


26. 9. 2017 Drogy – závislosti, dopady, OPEN HOUSE Bruntál, 8. třída

29. 9. 2017 Společně na Lysou, 6.- 9. třída

11. 10. 2017 The Action, multimediální divadelní představení k dopravní výchově, 8. – 9. třída

12. 10. 2017 projekt 72 hodin, podzimní úklid ve školním sadu a okolí školy, 6. – 9. třída

říjen  – listopad 2017 Noc duchů

říjen – prosinec 2017 Fotbal ano – drogy ne, 6.- 9.třída

listopad 2017 Úvod do lidských práv, Amnesty international, 8. – 9. třída

6. 12. 2017, 29. 1. 2018, 18. 4. 2018 výukový program Renarkon (vztahy, šikana, sexuální výchova, vliv médií), 6. a 8. třída

26. 2. 2018 Z Devatera pohádek podle Karla Čapka, Divadélko pro školy, 1. – 5. třída

26. 2. 2018 Fenomén Karel Čapek aneb Od Dášeňky ke zkáze světa, Divadélko pro školy, 6. – 9.třída

duben 2018 streethockey, 6. – 7.třída

květen 2018 Kytice, Slezské divadlo v Opavě, 6. – 9. třída

Dopravní hřiště Malé Hoštice, 4. třída

květen 2018 výukový program HZS Opava,  2. a 6. třída

 

 

Program bude průběžně doplňován.

72 hodin


V pátek 10. října proběhl na naší škole tradiční projekt 72 hodin, při kterém jsme opět zvelebovali okolí naší školy. Zastřihávali jsme školní sad, uklízeli okolí školy a obce, dokončili hmyzí domeček…
Akce byla velmi vydařená.
Na fotografie se můžete podívat v naší fotogalerii.