KONTAKTY:

Škola
tel:     553 762 104
mob:  778 890 234

Jídelna
tel:     606 605 422
web:  zde

Fotogalerie

Office365

 

DEN POTÉ

Prázdniny jsou sice v plném proudu, ale fotogalerii z našeho pobytu v Karlovicích si už můžete prohlédnout.
Život bez elektřiny v samotném lůně přírody byl opravdu naprosto úžasný a všichni máme (doufám) jen ty nejlepší vzpomínky…
Tak… pokud si chcete zavzpomínat, mrkněte sem: Fotogalerie

PS: Opravdu nás těší, že již při samotném vkládání fotografií rostly počty zhlédnutí 🙂
Jste ,,on-line“ 🙂

V průběhu školního roku byli žáci naší školy zapojeni do projektu Den poté, na jehož financování jsme získali dotaci z Moravskoslezského kraje.

Každému z nás jsou již od dětství vštěpována základní pravidla slušného chování, je nám připomínáno, co je neslušné, nevhodné, nezákonné či dokonce zdraví a životu nebezpečné. Současné vývojové trendy v oblasti výpočetní techniky způsobily hlavní způsob komunikace pomocí internetu, který nás dnes již všudypřítomně obklopuje. A právě bezpečné chování na internetu by mělo rovněž patřit mezi tyto základní dovednosti.

Cílem projektu bylo znovu v dětech probudit zájem o vrstevníky prostřednictvím běžných komunikačních aktivit tváří v tvář, podporovat pravé přátelství. Zvýšit odolnost dětí vůči rizikovým formám chování, zlepšit a upevnit sebeovládání a naučit smysluplně využívat volný čas. Konkrétně snížit počet žáků, kteří komunikují mezi sebou výhradně prostřednictvím sociálních sítí a psychické problémy řeší často útěkem do virtuální reality. Naučit se využívat internet tak, aby byl našim vynikajícím sluhou, ale nikoli zlým pánem. Pohlížet na nové technologie jako prostředníky pro pohodlnější a pestřejší život. Zároveň však vnímat negativní stránku, kterou přináší v podobě nových nebezpečí a rizik.

V první polovině školního roku žáci načerpali potřebné informace a znalosti, aby je pak v druhém pololetí mohli předat mladším a rovněž využít pro své vlastní bezpečné chování na internetu. Byla využita mnohaletá zkušenost s programy centra Renarkon, PPPP Ostrava a Prevalis Ostrava. Žáci se zúčastnili výukových programů, které byly tematicky zaměřené na netolismus, kyberšikanu a rizikovou komunikaci na internetu. Během třídnických hodin jim byly vštěpovány zásady komunikace tváří v tvář, komunikace formou prožitku, interaktivních cvičení, skupinové práce při besedách. V hodinách informatiky a občanské výchovy si připravili krátké prezentace na daná témata. Pomocí školní videokamery natočili krátký film týkající se kyberšikany a na filmové přehlídce jej představili svým mladším spolužákům.

Žáci si vyzkoušeli i komunikaci v polském jazyce při turnaji v kin-ballu, kterého se zúčastnili i žáci sousední polské obce Pilszcz. Samotný kin-ball je založený především na společné hře dívek a chlapců, komunikaci a kooperaci ve skupině a na strategickém uvažování.

Vrcholem celého projektu byl týdenní pobyt, který se uskutečnil v malebném prostředí vesničky Karlovice v Jeseníkách, kde byl velmi špatný mobilní signál a nebyla zde možnost wi-fi připojení na internet. Celý pobyt byl motivován symbolickým názvem „Den poté“. Na úvod jsme zhlédli motivační dokumentární film společnosti National  Geographic  American  Blackout, abychom měli představu, co je to tzv. blackout a uvědomili si závislost současné společnosti na elektřině. A pak přišel Den poté. Snažili jsme se připravit na eventuální kolaps technologií – zajistit si pitnou vodu, jídlo, rozdělat oheň, vyrobit si oblečení, zachránit zraněného. Při těchto aktivitách se plně projevila nápaditost, technické myšlení a schopnost si poradit a především umět pomoci druhému. Žáci byli odkázání pouze na aktivity založené na verbální či neverbální komunikaci tváří v tvář, samozřejmostí byla spolupráce ve skupině. Prožili jsme i retro den, kdy jsme si vyzkoušeli hry z dětství našich rodičů a opět se utkali v kin-ballu. A protože bylo krásně, koupali jsme se a sjížděli řeku na raftu. Každý večer jsme poseděli u táboráku a zpívali.  Zažili jsme spoustu legrace, dobrodružství, ale i štípanců od komárů a odřených kolen. Ale to už k životu v přírodě patří.

Na závěr žáci vyplnili dotazník, který zmapoval aktuální stav jejich chování na internetu. Samotné pozorování chování žáků ve volných chvílích je však tím nejlepším hodnocením, zda měl celý projekt očekávaný efekt, neboť komunikace z očí do očí je základem toho nejkrásnějšího v lidském životě – opravdového přátelství.

_________________________________________

ODVĚKÝ BOJ ŠTUDÁKŮ S KANTORY…

V úterý 13. června žáci celé naší školy spolu se svými vyučujícími zhlédli úžasné divadelní představení v Divadle loutek v Ostravě s názvem: ,,Hodina Komenského. Život J. A. K. trochu jinak“. (Výhra za 2. místo ve sportovní soutěži Street hockey.)
Poté žáci 6.- 8. třídy navštívili hernu X Laser Game v Ostravě, kde měli možnost zažít trochu adrenalinu.
A jak tato fyzicky velmi náročná ,,střílečka“ dopadla? Na to se podívejte na následujícím foto… Můžete také sdílet a hlasovat na Facebooku, kde probíhá soutěž o nejlepší foto mezi školami.

_________________________________________

 

DEN POTÉ…

Blížíme se do finále našeho projektu „Den poté“, které vyvrcholí týdenním pobytem žáků vyššího stupně v Karlovicích.
Odjezd je v neděli 18. června v 16,00 od budovy školy, návrat je v pátek 23. června mezi 15,00 – 15,30.
Formulář o bezinfekčnosti k podpisu a seznam věcí, které je potřebné si vzít s sebou, obdrží žáci tuto středu nebo si je můžete stáhnout zde:

Prohlášení Den poté         Informace Den poté

_________________________________________

 

Exkurze BÍLÉ KARPATY

Projekt „ Louka v sadu nemá vadu“ jde v těchto dnech do finále a jednou z posledních akcí byla výprava 14 žáků z 6. – 8. třídy na jih Moravy do Bílých Karpat. Měli jsme zde zajištěny dvě exkurze na zcela rozlišných lokalitách za doprovodu lektorů ze správy CHKO Bílých Karpat, našich učitelů a pana Lokoče. Na lokalitě „Váté písky“ u Bzence jsme se ohřáli skoro jako na poušti – ne nadarmo se jí říká Moravská Sahara. Kroužili kolem nás velcí mědění brouci krasci, na kamenech na nás mrkaly nádherné ještěrky zelené, z louky nám mával svými dlouhými vousy kavyl. Prošli jsme se nad nedotčenými meandry řeky Moravy, kde sídlí v písčitých březích břehule, je možno spatřit ledňáčka a při velkém štěstí orla mořského. Naučili jsme se rozeznat bobří skluzavku a bobří chodníček.

Druhý den nás zavedl průvodce Petr na louky v Zahradách pod Hájem u Velké nad Veličkou. V trávě jsme hledali perly karpatských luk jako je Tořič čmelákovitý, Vstavač vojenský, Okrotice bílá, Kosatec nízký a další rostlinné druhy, které u nás v okolí Oldřišova nerostou. Ulovili jsme různé druhy hmyzu a dozvěděli se zajímavosti z historie krajinářství v Bílých Karpatech. Slunečné a teplé počasí dodalo naší výpravě skoro prázdninovou atmosféru. V hospůdce U Lajzů jsme se posilnili výborným vývarem a řízkem.

Výprava se vydařila po všech stránkách a ke spokojenosti žáků, doprovodu i lektorů.

_________________________________________

TURNAJ V KIN-BALLU

Základní škola Oldřišov pořádá dne 2. června turnaj v Kin-ballu.
Více informací naleznete v letáku:


Akce se koná v rámci projektu „Den poté“.

Kin-ball neboli Omnikin vznikl v Kanadě v roce 1986. Tento kolektivní sport se nepodobá žádnému známému míčovému sportu.
Hrají proti sobě zpravidla 3 čtyřčlenná družstva, která se snaží chytat a odpalovat míč tak, aby soupeřům spadl na zem. Problém je v tom, že kin-ballový míč je tak veliký, že jeden hráč ho sám nechytí a neudrží.  Musí proto spolupracovat celý tým, všichni musí být neustále ve střehu a v akci.

„Kin-ball ze své podstaty vylučuje vyhraněný individualismus, hru na jednoho hráče nebo hru na potlačení jednoho hráče nebo týmu. V pravidlech jsou ustanovení, která brání potlačování individuality. Nezáleží na tělesné stavbě, jak je kdo malý, velký, tlustý nebo hubený. V týmu se uplatní hráči, kteří by mohli hrát  košíkovou, ale stejně tak i hráči menší postavy. Kin-ball je především založen na spolupráci všech hráčů.“
„Zároveň může být kin-ball vynikající přípravou pro ostatní sporty. Podle výzkumu je každý člen týmu v pohybu nejméně 72% herního času, což je daleko nejvíc ze všech kolektivních her.“

_________________________________________

VYHLÁŠENÍ RETRO SOUTĚŽE

Minulý týden jste měli možnost soutěžit v naší „RETRO“ soutěži, kdy jste měli na dvou fotografiích nalézt co nejvíce rozdílů.

 Vítězem této soutěže se stala paní učitelka Pavča Ludwigová.

  _________________________________________

 

 DEN BEZPEČÍ

V pátek 19. května od 9:00 hodin proběhne pro žáky naší školy prezentace jednotlivých policejních složek v rámci projektového Dne bezpečí.  Celé akce, která se uskuteční v areálu školního hřiště, se zúčastní policista skupiny tisku a prevence, policista z místně příslušného obvodního oddělení PČR v Kravařích, policisté z dopravního inspektorátu se služebním automobilem a motocyklem a policisté ze skupiny služební kynologie. Pozvání na akci rovněž přijali členové Hasičského záchranného sboru v Opavě a Zdravotnické záchranné služby v Opavě, kteří budou prohlubovat znalosti žáků v oblasti požární ochrany a první pomoci.

Fotogalerii naleznete zde:

 _________________________________________

EXKURZE VČELAŘSTVÍ KOLOMÝ

Odbornou přednášku o včelách, jejich chovu spolu s ukázkami a ochutnávkou různých druhů medů, to vše jsme si užili v úterý 2. 5. na včelí farmě Kolomý ve Starém městě u Bruntálu.
Exkurze byla další akcí z programu projektu „Louka v sadu nemá vadu“ a vedl ji sám pan Kolomý- majitel farmy. Ačkoliv počasí nebylo příliš vlídné, akce se vydařila. Domů někteří z nás dovezli velmi chutné vzorky včelích produktů, které je zde možno zakoupit přímo ve stánku u cesty. To je tip pro ty, kdo jezdí směr Malá Morávka a mají rádi med, medovinu, medové bonbóny a další produkty.

Fotogalerii naleznete zde:

   _________________________________________

SOUTĚŽ MISS ZÁLOŽKA

Knihkupectví KOSMAS vyhlásilo i letos zajímavou doprovodnou soutěž ke kampani SČKN „Kniha ti sluší“ – hledá se nejhezčí knižní záložka! Soutěž proběhla od poloviny března do dubna a již má své vítěze. V rámci okresu Opava se mezi třemi nejlepšími umístila právě naše žákyně Rozálie Krieblová z 5. třídy!
Blahopřejeme k tomuto úžasnému úspěchu!

   _________________________________________

TECHNICKÁ SOUTĚŽ – VELKÝ ÚSPĚCH

„Soutěž žáků základních škol v technických dovednostech“, které se naše škola každoročně účastní, se přiblížila do svého finále a zúčastnilo se jí celkem 27 základních škol okresu Opava. V úterý 25. dubna nás na této soutěži reprezentovali dva žáci 7. ročníku.
V oboru elektrotechniky to by Jan Mrázek,  který s přehledem zvládl konstrukci měřícího přístroje, ale na „bednu“ nedosáhl.
V technickém oboru za naši školu vybojovala žákyně Martina Laresová úžasné 1. místo a porazila tak s výrazným bodovým předstihem všechny mužské protivníky! (Bodovala se především přesnost a vzhled opracovaného výrobku z kovu.) Martina patří mezi dlouhodobé členy modelářského kroužku naší školy a patří mezi ty- velmi trpělivé a pečlivé.

  

Děkujeme!

   _________________________________________

 

PROJEKTOVÝ POBYT „DEN POTÉ“

Ve dnech 19. – 23. 6. 2017 se žáci 5. – 9. třídy v rámci projektu „Den poté“ zúčastní týdenního pobytu v Karlovicích v Jeseníkách.

Je zde velmi špatný mobilní signál a není zde možnost wi-fi připojení na internet. V minimální míře budeme používat elektrické spotřebiče, vyzkoušíme si, co je to tzv. blackout a uvědomíme si závislost současné společnosti na elektřině. Být připraven na eventuální kolaps technologií – umět rozdělat oheň, postavit si příbytek, zajistit jídlo a vodu, to jsou jen některé z činností, které budou naplňovat náš týdenní program. Při těchto aktivitách se plně rozvíjí tvořivost, technické myšlení, schopnost si poradit a především umět pomoci druhému. Žáci tak budou odkázání pouze na aktivity založené na verbální či neverbální komunikaci tváří v tvář, bude posilována jejich fyzická zdatnost, samozřejmostí bude spolupráce ve skupině.

Na projekt jsme získali dotaci z MSK a je nutné, abychom podmínky pro udělení projektu splnili. Projekt je nedílnou součástí vyučování, a proto je povinné se ho zúčastnit, pokud k tomu nejsou vážné důvody (zejména zdravotní). Nejedná se o školu v přírodě, ale o vzdělávací zážitkový preventivní program zaměřený na problematiku netolismu.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že v tomto týdnu se i nižší stupeň účastní školy v přírodě a tudíž je velmi problematické zajistit pro žáky náhradní vyučování, vzhledem k pobytu všech pedagogů na těchto akcích.

Cena za pobyt je hrazena z dotace Moravskoslezského kraje, žáci doplatí pouze částku 300 Kč, a to do konce měsíce května, přihlášku odevzdají do konce dubna.

Přihlášku naleznete ke tažení zde: Přihláška projektový pobyt

   _________________________________________

 

EXKURZE JARNÍ FLORA 2017

Projekt „Louka v sadu nemá vadu“ pokračuje exkurzí na výstavu Flora. v Olomouci. V pátek 21. 4. jsme vypravili autobus – celkem 43 žáků 6. – 9. třídy + učitelé – do Olomouce. Každá třída měla za úkol zmapovat jeden pavilon, zjistit, co se zde vystavuje, informace o exponátech – bonsaje, květinové vazby, masožravé rostliny, chov včel a další. K vidění bylo množství nádherných jarních květin naaranžovaných na venkovních plochách i v pavilonech. Na venkovních trzích jsme si mohli koupit nejrůznější druhy zahradních květin i stromků a taky nechyběly kulinářské speciality. Vrátili jsme se v odpoledních hodinách, všichni byli velmi spokojeni a plni krásných dojmů z celého dne.

   _________________________________________

 

NENECH TO BÝT

         Naše škola se registrovala do projektu Nenech to být, jemuž poskytlo záštitu MŠMT. Jedná se o nástroj, který může pomoci ve školách  s odhalováním fenoménu zvaného šikana. Jeho smyslem je nabídnout dostupný bezpečný prostor pro nahlášení případu, kdy je někomu nebo má být ubližováno. Je tedy cílen na oběti a přihlížející většinu.

Nenech to být funguje na principu schránek důvěry, avšak v elektronickém prostředí, oznamovat tedy lze odkudkoliv, anonymně, bez obavy, že mě někdo uvidí. Současně oproti schránce důvěry je zřejmé, kde dotaz skončí – škola při registraci do systému uvede kontakt na školního metodika prevence a tomu je doručena zpráva ve chvíli, kdy někdo oznámí podnět, kterým je třeba se v dané škole zabývat.

            To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí, která aktuálně řeší veškerou administraci, schvalování škol, technickou podporu a obecnou komunikaci.

  Odkaz naleznete zde.

   _________________________________________

KERAMICKÉ TVOŘENÍČKO

 Ve čtvrtek 23. 3. a 6. 4. se pro žáky 4. – 9. třídy uskutečnilo jarní keramické tvořeníčko, kde jsme si vyrobili velikonoční slepičku.    Fotogalerii naleznete zde.

   ___________________________________________

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Upozorňujeme všechny rodiče, žáky a přátele školy, že se dne 10. dubna 2017 konají v době od 16 do 18 hodin třídní schůzky.

__________________________________________

JÍZDA ZRUČNOSTI

Chcete si vyzkoušet, jak moc jste šikovní v jízdě na kole? Chcete vyzkoušet nepoznané a jít za hranice svých možností? Pojďte soutěžit!!!

 __________________________________________

LOUKA V SADU? TO NEMÁ VADU!

Výsev lučních směsí

4. dubna strávili žáci 6. – 9. třídy společně s učiteli přibližně 4 hodiny ve školním sadu, kde si pořádně mákli. Čekaly nás 4 poorané pásy zeminy mezi vysazenými stromky, které jsme museli připravit k výsevu a pak zakoupené luční směsi na ně vysít. Pěkně jsme se zapotili, než jsme zbavili zeminu původních vyoraných travních drnů, než jsme plochy zarovnali, uhrabali a odpad odvezli na kompost. Vykopali jsme také jámu pro ohniště, spálili suché větve a opekli si buřty. Vše probíhalo za odborného dozoru pana Radima Lokoče a učitelů Heleny Mockové, Simony Drabčíkové, Tomáše Kupky a Věry Orlíkové.

Teď už jen budeme čekat na klíčení a vyrůstání jednotlivých lučních bylin a travin. Žáci 7. třídy budou pravidelně sledovat, co se na osetých plochách děje a povedou si za tímto účelem deník. V příštím roce bychom se měli dočkat vykvetení všech druhů a pokochat se krásou kvetoucí Louky pro motýly, Louky starých časů, Zahradní loučky, Slunné stráňky nebo Pastvy pro včely.

Fotogalerii naleznete zde.

 __________________________________________

ZUMBA DANCE!!!

Zumba je taneční fitness program, který vytvořil kolumbijský fitness trenér a choreograf Alberto „Beto“ Perez. Zumba představuje aerobní trénink – jedná se o formu intervalového tréninku, kdy se střídají pomalé a rychlé skladby za doprovodu hlasité hudby (párty).

Hodiny tělesné výchovy byly proto tento týden zpestřeny cvičením na latinskoamerickou hudbu (salsa, merengue, reggaeton, calypso, cumbie, cha-cha, quebradita, mambo), i prvky z orientálních i afrických tanců, s flamencem, řeckou zorbou aj.

Za organizaci děkujeme paní učitelce Kanovské, která kontaktovala svoji kamarádku- trenérku Petru Sedlářovou, která provozuje hodiny Zumby v Opavě a byla ochotná k nám do tělocvičny naší školy přijet.

Fotogalerii z perfektní akce naleznete zde.

 __________________________________________

LOUKA V SADU? TO NEMÁ VADU!

Ve čtvrtek 16. a 23. března pracovali žáci 7. – 9. třídy ve školním sadu. Osmáci a deváťáci pomáhali s výsadbou stromů ve farské zahradě a podél polní cesty směrem k Hněvošicím. Sedmáci se učili za odborné asistence Radima Lokoče stříhat stromky. Řez ovocných stromů ve školním sadu a jejich údržba patří k činnostem, které jsou zařazeny do navazujícího školního projektu Louka v sadu? To nemá vadu! V dubnu se chystají žáci k výsevu kvetoucích lučních směsí v prostoru školního sadu. V měsíci květnu nás čeká poznávací zájezd na Floru Olomouc a včelína poblíž Moravského Berounu.

 _____________________________________________

KERAMICKÉ TVOŘENÍČKO

 Ve čtvrtek 23. 3. a 6. 4. se pro žáky 4. – 9. třídy uskuteční další keramické tvořeníčko.
Začátek je ve 14 hodin a budeme vyrábět jarní dekoraci. Nebojte se a přijďte si vyrobit vlastní originální výzdobu!

  _____________________________________________

PONOŽKOVÝ DEN

 Základní škola Oldřišov pořádá

dne 21. března 2017

PONOŽKOVÝ DEN

Datum 21. 3. je symbolické, protože na tento den připadá Světový den Downova syndromu.
Toto datum svými čísly připomíná ztrojení 21. chromozomu. Zvětšené chromozomy jsou podobné ponožkám, proto se staly symbolem tohoto dne.

Akci podpoří každý, kdo si 21. března obuje ponožky výrazné, jiné nebo nelací.

Nutno uznat, že se ponožkový den ve škole opravdu vydařil a setkal se s mimořádným zapojením nejen žáků, ale také vyučujících.

Přesvědčit se můžete na následujících fotografiích . . .


leháro . . .

a kompletní fotogalerii zde.

Akcí jsme podpořili činnost Základní školy a Praktické školy na náměstí Slezského odboje v Opavě, která zde působí již od roku 1990 a věnuje se zejména těm dětem a žákům, kteří mají obtíže ve zvládání osnov běžné školy. Mezi ně patří i děti s Downovým syndromem.

  _____________________________________________

 

STREET HOCKEY 2017

V pátek 10. března sehrál tým naší školy první zápas se soupeřem ze ZŠ Sudice. Zápas byl velice dlouhou dobu vyrovnaný a oba týmy se snažily zvítězit. V druhém poločase se však našim borcům podařilo vstřelit několik branek a zvítězit tak v konečném skóre 4:1.

Blahopřejeme k postupu do dalšího kola!

Náš tým reprezentují:
Vincenc Drabčík (útok)
Adam Hurta (útok)
Filip Mališka (obrana)
Matěj Schwacha (obrana, útok)
Teodor Bielák (obrana)
Jakub Burda (brankář)
Jan Mrázek (obrana)

Více informací naleznete zde: hockey.polar.cz

 _____________________________________________

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

Základní škola Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace

oznamuje, že ředitelka základní školy vyhlašuje

 Z Á P I S

žactva do 1. tříd ZŠ Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018,

který proběhne dne 24.  dubna 2017 

 

 _____________________________________________

Ukázka pohybových a deskových her

Ve čtvrtek 2. února proběhla pro všechny žáky naší školy komentovaná ukázka různých druhů zábavných společenských her. Tato logicko-pohybová aktivita zároveň naváže na program OPVV s názvem  Výzva 22 a 23. Jedná se o Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ, konkrétně:

  • Čtenářský klub pro žáky
  • Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti

Tyto kluby budou probíhat časově po dvě pololetí a mohou se přihlásit všichni žáci naší školy. Kluby budou probíhat 1x týdně po dobu 90 minut ve stanovené dny.

Čtenářský klub pro 5. – 9. třídu  bude probíhá v pondělí od 14 hodin (p. uč. Drabčíková).

Klub zábavné logiky pro žáky vyššího stupně probíhá v pondělí od 14 hodin (p. uč. Kupka).

Klub zábavné logiky pro žáky nižšího stupně probíhá v úterý od 14 do 15:30 hodin (p. uč. Kanovská, p. uč. Nosková).

 _____________________________________________

LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA

V tomto týdnu jezdí žáci nižšího stupně (1. – 4. třída) na lyžařskou školičku- sjezdovka Vaňkův kopec.
Tak jim držme palce, ať se brzy zařadí mezi ostatní zkušené lyžaře, kteří jezdí každoročně na týden na Kopřivnou 🙂

 _____________________________________________

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 9. – 13. ledna 2017

artic-north-pole-scene-and-action-view2-800px
Od dnešního dne lyžujeme na lanovce, která je již naše! Užíváme si každou jízdu nahoru i dolů…
Slavnostní otevření plánujeme na 12. ledna.
 
 Po náročném lyžování se mohou žáci občerstvit v našem baru
,,U Panny Broňky“.
Zdravíme všechny rodiče a příznivce školy z krásných zasněžených hor Jeseníků!
Počasí prozatím přeje, sice je mrazivo, ale všechny omrzliny se nám daří ošetřit studenou vodou a oděrky izolepou. 🙂
Vlek a sjezdovka je naše.

Poznávání pravé a levé lyže u začínajících lyžařů 🙂
(instruktor má vždycky pravdu)

Rozcvička zkušených lyžařů.
PS: Mili, žije!
Pokud si žáci s sebou vezmou mobilní telefon, tablet nebo jiné cenné zařízení, škola nebude zodpovídat za jejich ztrátu ani poškození.

 

 _____________________________________________

Základní škola Oldřišov
přeje všem svým zaměstnancům, žákům a jejich blízkým-

šťastné a spokojené Vánoce a úspěšný vstup do nového roku 2017

 pf-2017

_____________________________________________

OPĚT SE SOUTĚŽILO!

Soutěž na SPŠ stavební v Opavě: Bricks Game a Bridge Builder Game‘
Soutěže se konala ve čtvrtek 1. prosince 2016 a za naši školu bojovali celkem 3 týmy.

Propozice soutěže „Bricks Game“
Téma letošního ročníku je: obchodní centrum.
Každé družstvo mělo k dispozici kostky CHEVA. Úkolem každého týmu bylo postavit model obchodního centra. Kritéria hodnocení: — stavba má charakter obchodního centra (vyřazovací kritérium), — architektura stavby.
V této soutěži se naše týmy umístily na krásném 10. a 12. místě

Propozice soutěže „Bridge Builder Game“
Každé družstvo mělo k dispozici balení dřevěných špejlí, 2 m provázek, tavnou lepící pistoli vč. náplní, nůžky a metr. Kritéria hodnocení: – most musí překlenout mezeru o délce 60 cm mezi dvěma stoly a nesmí být ke stolu připevněn (vyřazovací kritéria), – hmotnostní poměr mezi zatížením, které most snese, a váhou mostu; vítězí lehké mosty, které snesou vysoké zatížení. Most bude samozřejmě při zkoušce zničen! Měří se maximální zatížení.
V této soutěži se naši borci umístili na úžasném 4. místě (na 3. místo nám chyběly pouhé 3 gramy!).

Všem soutěžícím děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

_____________________________________________

VÁNOČNÍ VÝZDOBA ZAČALA!

Nejen okna školy se dají vyzdobit do atmosféry nadcházejících Vánoc.
To si řekli naši vyučující (konkrétně p. uč. Drabčíková, p. uč. Kanovská a p. uč. Kupka),  kteří se rozhodli o netradiční výzdobu.
Ostatně… podívejte se sami 🙂

(Děkujeme p. uč. Ludwigové za ,,zapůjčení“ vozidla 🙂 🙂 )

touran

_____________________________________________

TURNAJ VE FUTSALE

První kolo této celorepublikové soutěže proběhlo v ZŠ Město Albrechtice, kde se náš tým utkal kromě s domácím týmem (nad kterým vyhrál 5:3) také se ZŠ Třemešná (remíza 1:1). Náš tým tak postupuje z prvního místa.
V dalším kole nás čeká opět soupeř ZŠ Město Albrechtice a dále pak ZŠ a Gymnázium Vítkov a Církevní ZŠ Hradec nad Moravicí.

_____________________________________________

FLORBALOVÉ MISTROVSTVÍ HLUČÍNSKA

Toto sportovní klání proběhlo 11. listopadu opět tradičně v tělocvičně ZŠ Bolatice.
Ve dvou skupinách se utkalo celkem 8 týmů našeho regionu:
– Dolní Benešov              – Bolatice
– Štěpánkovice                – Oldřišov
– Bohuslavice                  – Kobeřice
– Hlučín Rovniny                    – Píšť

V urputném klání naší těžké skupiny se našemu mladému týmu nepodařilo postoupit a skončili jsme na posledním místě.
O to více se těšíme na příští rok, až se opět utkáme!

_____________________________________________

 MTB CROSS

1-bike

Páteční soutěž bikerů na Stříbrném jezeře v Opavě máme za sebou a musíme objektivně zhodnotit, že šlo opravdu o velmi vydařenou akci!
Organizátoři měli vše skvěle připravené, děti ,,šlapaly“ jak hodinky a až na pár technických problémů (které se vyřešily) bylo vše super!
Počasí bylo perfektní a o to lepší chuť do závodu byla.
Všechny děti bojovaly do posledního dechu a výsledkem bylo, že jsme slyšeli i cinkání medailí!

1. místo získala ve své kategorii Sára Schwachová
2. místo získala ve své kategorii Eliška Justelová
3. místo získal ve své kategorii Adam Rohovský

Velké díky patří samozřejmě všem soutěžícím!!!
Za celou sportovní akci děkuje p. uč. Nosková, Kanovská a p. uč. Kupka.

Seznam repre bikerů:

Jáchym Lokoč, Eliáš Barteska, Adam Rohovský, Štěpán Valčík, Ondřej Novobilský, Andreas Komárek, Sabri Wieder, Vojtěch Opavský, Vojtěch Miketa, Adam Burda, Tadeáš Latton, Rozálie Krieblová, Nikol Šromová, Jakub Burda, Daniel Strouhal, Jan Miketa, Jan Mrázek, Eliška Hartmannová, Vincenc Drabčík, Petr Rášó, Kristýna Sotáková, Matouš Seidler, Sára Schwachová, Eliška Justelová, Filip Mališka

_____________________________________________

72 HODIN

72h_2016_a3_plakat_7

Žáci vyššího stupně se již tradičně zapojí do projektu 72 hodin. Zúčastníme se v pátek 14. 10. od 11 hodin a budeme uklízet ve školním sadu, v okolí školy a dokončíme hmyzí domeček…

Více informací, včetně podrobných informací o celé této tradičně celostátní akci, naleznete ZDE.

_____________________________________________

SOUTĚŽ ,,NAJDI SI SVOU KEŠKU“

SPŠ stavební v Opavě uspořádala opět pro žáky ZŠ již třetí ročník soutěže

„Najdi si svou kešku“,

Soutěž se konala v úterý 20. září 2016 v Městských sadech v Opavě. V rámci soutěže družstva hledala vytvořené „kešky“ pomocí navigace Garmin DAKOTA 10 a plnila různé úkoly. Rozhodující pro úspěšné umístění v soutěži bylo nalezení „kešek“, čas a počet bodů získaných za správné vyřešení úkolů. Oceněna byla nejlepší tři družstva, mezi které jsme se letos bohužel nedostali.

Do soutěže jsme nominovali tým ve složení:
Veronika Podolínská (kapitánka)
Eva Miketová
Štěpánka Macíková
Matouš Seidler

Akce se jako vždy velmi vydařila a k vydařenému sportovnímu dni se přidalo také sluníčko, které nám svítilo po celý čas soutěže. Děkujeme pořadatelům za výbornou organizaci a soutěžícím za jejich úžasnou reprezentaci.
Fotogalerii naleznete na našich stránkách ZDE.
Těšíme se opět na další ročník!

_____________________________________________

NABÍDKA KROUŽKŮ

ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI

Na naši základní školu přišla nabídka zájmových kroužků školského zařízení KROUŽKY, zapsané Ministerstvem školství ČR a neziskové organizace. Podrobné informace zjistíte v letáku nebo na tomto odkazu: KROUŽKY

krouzky-2016-2017

______________________

HURÁ ŠKOLA!

Vítáme všechny žáky i vyučující v novém školním roce a přejeme v něm hodně úspěchů. Čekají nás opět zajímavé projekty, sportovní a vědomostní soutěže, výlety i kulturní akce.

2O. září se naše družstvo osmáků ,,Oldřišovských soviček“ zúčastní soutěže ,,Najdi si svou kešku„, kterou pořádá Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace.
Pokud se chcete podívat jak probíhal druhý ročník, klikněte SEM

______________________

VZPOMÍNKY NA MINULÝ ŠKOLNÍ ROK

Zavzpomínat si můžete ve školní fotogalerii…

Konec školního roku

Škola v přírodě Karlovice

Poslední zvonění 9. třída 1. část

Poslední zvonění 9. třída 2. část

VÝLET DO AQUAPQRKU V KRAVAŘÍCH
PÁTEK 17. ČERVNA

Již tento pátek si všichni žáci naší školy užijí zaslouženou výhru za fandění ve finále ve STREET HOCKEY. V 10,00 máme na 2 hodiny zamluvený pro celou školu aquapark v Kravařích!
Žáci nižšího stupně odjedou do Kravař obecním autobusem s nejlepším řidičem Vaťou ve dvou etapách v plánovaných časech a žáci vyššího stupně (včetně 5. třídy) pojedou (až na výjimky) na kole.
Apelujeme na rodiče aby měli všichni žáci cyklistickou přilbu, sportovní oblečení, malou svačinku, dostatek pití a především technicky způsobilé jízdní kolo.
Odjezd od školy na kolech je v 8,00 hod. Arnoštov vyzvedneme cestou (cca 8:15).

Návrat ke škole:
nižší stupeň cca v 13,00 hod. (autobusem)
Vyšší stupeň cca v 13:30 hod. (na kole)

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
20. – 24. ČERVNA

Podrobnější informace ohledně plánované školy v přírodě v Karlovicích naleznete v přílohách.

Informace ke škole v přírodě Karlovice 2015

prohlášení o bezinfekčnosti

 

POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY 

6. června proběhlo pozorování noční oblohy. Konkrétně planety Jupiter, Mars a Saturn. Pokud bude počasí příznivé, uskuteční se v tomto školním roce (nejspíš příští týden) ještě jedno pozorování- Měsíce.

Sraz všech astronomů  bude opět upřesněn

 

PO STOPÁCH SHAKESPEARA

Shakespeare
Žáci vyššího stupně připravují pro své mladší spolužáky a rodiče ještě jedno ohlédnutí za velmi úspěšným projektem loňského roku. U příležitosti 400. výročí úmrtí anglického dramatika Williama Shakespeara se ve středu 1. června uskuteční projektový den s názvem „Říkejte mi Williame“, na který jsou všichni co nejsrdečněji zváni. Prostřednictvím výstavy fotografií a obrázků žáků zavzpomínáme na čas strávený v Anglii, budete si moci přečíst zápisky z deníku, který jsme si cestou psali a těšit se můžete i na úryvky ze slavných Shakespearových her, jako divadelní vystoupení si je připravují sami žáci. 
Akce začíná v 16 hodin v učebně přírodovědných předmětů.
Upozorňujeme rodiče a žáky, že vyučování bude v tento den (týká se vyššího stupně) ukončeno po 12. hodině. Účinkující mají sraz v 15:30 hod. v učebně přírodních věd.

Přednáška ,,PERU“

1

Ve čtvrtek 19. května měli žáci 6. a 7. ročníku možnost vyslechnout si zajímavou přednášku o Peru, kterou si pro nás připravila paní Marie Kriebelová, která pochází z Oldřišova.
Ta si před dvěma lety splnila svůj sen, když se s cestovní agenturou vydala spolu s několika přáteli na měsíční poznávací výlet do Peru.
Svoji přednášku zpestřila mnoha pěknými fotografiemi, vyprávěním spousty zážitků i ukázkou krásných předmětů, které si z cesty přivezla domů.

Všichni děkujeme za velmi zajímavé odpoledne!

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde: Přednáška PERU

minipřehazovaná

PŘECHOD MERKURU PŘED SLUNCEM

9. května jsme mohli od odpoledne do západu Slunce pozorovat na obloze netradiční přírodní úkaz přechod planety Merkur před Sluncem. Podle Astronomického ústavu AV ČR byl naposledy pozorovatelný v květnu roku 2003. Mimořádný přírodní jev vzniká tehdy, pokud se seřadí Země, Merkur a Slunce do jedné přímky.
Poměr velikostí Slunce a planety Merkur si můžete porovnat na této fotografii, kterou pořídila hvězdárna ve Valašském Meziříčí.

Merkur a Slunce

 

 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ

IMG_20160504_081439

4. května se naše škola zúčastnila okrskového kola v atletickém čtyřboji. Soutěž proběhla na Základní škole Opava Šrámkova a soutěžilo se v těchto kategoriích:

kategorie dívky (6., 7. třída) –běh 60m, 600m , hod míčkem, skok daleký a skok  vysoký,
Soutěžící: Julie Šumníková, Veronika Podolínská, Martina Laresová

kategorie dívky (8., 9. třída) – 60m, 800m, hod míčkem nebo vrh koulí (3 kg), skok daleký nebo skok vysoký
Soutěžící: Štěpánka Macíková, Adéla Grabovská, Nikol Fabiánová, Izabela Kremserová

kategorie chlapci (8., 9. třída) – 60m, 1000m, hod míčkem nebo vrh koulí (4 kg), skok daleký nebo skok vysoký
Soutěžící: Matouš Seidler, Petr Rášó, Alexander Godovský, Jaroslav Godovský, Tomáš Bolacký

Našimi soupeři byli žáci ze ZŠ Opava Šrámkova, ZŠ Vrchní, ZŠ Stěbořice a ZŠ Neplachovice.
Všichni soutěžící odvedli vynikající výsledky, v mnoha disciplínách se umístili na předních příčkách a ukázali tak, že se může naše škola co se týče sportovních výkonů s čím pochlubit.

Děkujeme všem sportovcům, hlavní trenérce p. uč. Kanovské, pomocnému trenérovi p. uč. Kupkovi za příkladnou reprezentaci naší školy!

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde: ATLETICKÝ ČTYŘBOJ

 

22. 4. – DEN ZEMĚ

Earth-in-Hands

Také naše škola se zapojila do dne, který je každoročně stanoven na 22. dubna a je věnovaný planetě Zemi. Naši žáci spolu se svými vyučujícími opět, tak jako každý rok, uklízeli okolí školy, zastřihávali okrasné keře, pleli záhony, hrabali listí, stavěli hmyzí domeček- prostě chtěli mít naši planetu alespoň o něco krásnější.

Tento světově uznávaný svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V dnešní době se však jedná o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá až do roku 1969. OSN začala tento svátek slavit o rok později- v roce 1971. V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde: DEN ZEMĚ

 

STREET HOCKEY 2016

VELKÝ ÚSPĚCH V HALE DUBINA

Street Hockey je sice především o florbale a sportovních utkání, ale také o spoustě jiných cen. Také ve čtvrtek 21. dubna se vypravil celý oldřišovský autobus, který řídil nejlepší řidič ,,Vaťo“, do ostravské haly- na Velké finále. Paní učitelce Drabčíkové se podařilo proklouznout security a zabrat v hale VIP místa pro naše publikum. To, již také pod vedením p. uč. Kanovské a Ludwigové připravilo veškeré propriety, které jsme si pro fandění připravili. A musíme uznat, že nás bylo opravdu hodně vidět, ale i slyšet!
Celkem 64 nejlepších týmů z Moravskoslezského, Olomouckého kraje a okresu Vsetín se utkalo mezi sebou vyřazovacím způsobem (kdo prohraje zápas-končí). Našim borcům se povedlo s přehledem projít 1. kolem výhrou 7:3 nad ZŠ Třemešná. Ve 2. kole však narazili a podlehli ZŠ Krásné Pole (bohužel i díky nesportovnímu chování jejich hráčů).
Obrovskou podporou však bylo také naše fandící publikum, které po celou dobu vytvářelo výborné zázemí pro náš bojující tým. Roztleskávačky se střapci, popsané cedule, rozvinutá plachta, konfety, sova s mávajícími křídly… to vše za podpory hlasitých synchronizovaných bubnů… prostě SUPER!

Není divu, že jsme OPĚT VYHRÁLI!

Cena za nejlepší publikum je opět jako loni návštěva pro celou naši školu do Aquaparku v Kravařích!

Všem účastníkům, pořadatelům této sportovní akce a jejich sponzorům velice děkujeme a těšíme se na další ročník!

 street

osádka autobusu

IMG_3316

VIP

Fotoalbum z této akce si můžete prohlédnout zde: Street Hockey

UŽ O NÁS VÍ!

Také televize se o nás zajímá!
Ve čtvrtek 14. dubna byla naše vyučující p. Simona Drabčíková pozvána do nahrávacího studia televize POLAR v Ostravě. Šéfredaktorka Renáta Eleonora Orlíková, která v této televizi řídí sekci zpravodajství, měla ve své pravidelné relaci připravené opět pro své hosty spousty otázek. Libor Lenčo, PaedDr., vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu MSK, odpovídal spolu s naší vyučující na otázky ohledně připravovaného velkého finále sportovní soutěže STREET HOCKEY ročníku 2016, které se koná již příští čtvrtek 21. dubna a naše škola se jej opět účastní. Turnaj je určen pro základní školy a víceletá gymnázia Moravskoslezského a Olomouckého kraje a okresu Vsetín. V uplynulých ročnících bylo našim největším úspěchem postupné probojování mezi nejlepších 8 týmů této soutěže.
V roce 2013 a 2015 získala naše škola také 1. místo za nejlepší publikum a letos si chceme tuto ,,mokrou“ (výherce získá návštěvu aquaparku v Kravařích pro celou školu) cenu opět vybojovat.
Přípravy na turnaj ve škole vrcholí. Borci naší školy trénují pod vedením p. uč. Kupky,  publikum si připravuje fáborky, plakáty a jiné propriety  pod vedením p. uč. Drabčíkové, roztleskávačky a bubeníci trénují pod vedením p. uč. Kanovské- abychom náš tým náležitě podpořili.
Velké finále se koná opět v Ostravě, ve víceúčelové hale Dubina.

Doufáme, že ve hře postoupíme mezi nejlepší týmy a pokud ne, alespoň vyhrajeme cenu za nejlepší publikum!

Tak nám držte palce!!!

Složení týmu hráčů florbalu letos je: Kapitán: Vincenc Drabčík, Hráči: Matěj Schwacha, Jan Mrázek, Jakub Burda, Adam Hurta a Filip Mališka

Více informací (odjezd, vybavení aj.) naleznete v příspěvcích.

 Simi a Eleonora POLAR
šéfredaktorka Renáta Eleonora Orlíková s paní učitelkou Simonou Drabčíkovou

 

POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY

Počasí je dlouhodobě ,,jarní“ a oblačnosti je večer velmi často hodně. Podle předpovědi počasí však večer 5. dubna opravdu vyšel a byla jasná noční obloha. Místo pozorování bylo vzdáleno od školy necelých 300 metrů na louce, bez rušivého okolního světla- prostě ideální podmínky. Otevřený výhled na V, J, Z, S oblohu. Sraz byl ve 20,00 hodin a sešlo se nás celkem 25 dětí a 3 (+ já) vyučující. Po úvodním zvěčnění fotoaparátem 🙂 jsme přivykli tmě a vyslechli si povídání o planetě Jupiter a jejich čtyřech měsících. Následovalo pozorování ,,Dobsnem“ nejprve s okulárem se zvětšením 5O a poté 15O.  Poté následovalo pozorování mlhoviny M42 v souhvězdí Orionu (mimo jiné jsme si vyslechli legendu o tomto lovci) a hvězdokupy Plejády.
Pomocí laseru jsme si ukázali na obloze několik známých souhvězdí a pomalu se začali rozcházet.
Všem účastníkům velmi děkuji, obzvláště p. učitelce Drabčíkové, Ludwigové a Kanovské za milou podporu při tomto nočním pozorování.

noční pozorování

HODINY SPOLEČENSKÉHO TANCE

I vyučování může být zábavné.
Ve středu, 30. března si žáci 5. – 9. třídy vyzkoušeli, jaké  to je chodit do tanečních. Do předem nahlášené hodiny tělesné výchovy přišli většinou vhodně oblečeni a moc jim to slušelo. Pochválit musíme především mladé slečny, které to vzaly opravdu velice vážně a výsledek v podobě perfektního vzhledu stál opravdu za to.
Pod vedením vyučujících- paní učitelky Kanovské a pana učitele Kupky (kterým to mimochodem také slušelo) si tak vyzkoušeli základní taneční kroky těchto známých tanců: Valčík, Polka a Cha-cha.
Našli se sice stydlíni a bojkotéři, ale většina si to (nejen podle fotografií) náramně užila!
Takže se těšte… zase něco vymyslíme 🙂

IMG_2718 IMG_2752 IMG_2826

Kompletní fotogalerii naleznete zde: fotogalerie taneční

MUZEUM HLUČÍN

Ve středu 23. 3. se žáci 5., 6. a 7. ročníku zúčastnili pod vedením třídních učitelů výstavy  ,,Kdo jsou lidé na Hlučínsku“. Expozice návštěvníkům nabízí ucelený pohled na pohnutou a zcela specifickou minulost, kterou Hlučínsko v průběhu svého vývoje prodělalo.
A dále interaktivní výstavy ,,Středověk“, která návštěvníkům nabízí mnoho zajímavostí tohoto bouřlivého období.

Fotogalerii z této podařené akce si můžete prohlédnout zde: fotogalerie

STREET HOCKEY

ZŠ Oldřišov : ZŠ Sudice
8:4

V oblastním kole turnaje Street Hockey, se naši borci utkali se soupeřem Základní školy Sudice. I přes velkou nemocnost soupeřů i našich hráčů jsme sehráli úžasný zápas. Na konci pak bylo rozhodnuto… naše škola postupuje do dalšího kola tohoto tradičního turnaje!

Základní škola Oldřišov se tak jako každý rok účastní hokejového turnaje, hraného v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a v okrese Vsetín, který je určen žákům do 13 let.

Fotogalerii z utkání si můžete prohlédnout ZDE

Více informací naleznete na tomto odkaze:

Street hockey logo

 .

 Projekt „Svět techniky očima dětí“.

 

Žáci 6. ročníku pod vedením p. uč. Simony Drabčíkové a 5. ročníku pod vedením p. uč. Tomáše Kupky se zúčastnili jedinečného projektu „Svět techniky očima dětí“. Tento výstavní a zároveň soutěžní projekt je určen všem žákům mateřských a základních škol spadajících pod Moravskoslezský kraj. Jeho hlavním cílem je propojit školské instituce s moderním interaktivním centrem sídlícím v Ostravě a navázat spolupráci rozvíjející povědomí o našem regionu. Zároveň povede k rozšiřování volnočasových aktivit a zájmů našich nejmenších i jejich rodinných příslušníků. Svět techniky, nacházející se v areálu Dolních Vítkovic, nabízí jedinečnou možnost kombinace hry a aktivního využití s moderními vzdělávacími metodami.
V rámci tohoto projektu se žáci vyššího stupně zúčastnili 16. listopadu (zdarma díky účasti na projektu) interaktivní prohlídky těchto krásných expozic. Každý zúčastněný tak měl možnost ukázat své schopnosti a touhu po poznání v různých interaktivních exponátech.
Návazností na tuto prohlídku je právě pestrobarevná soutěžní výstava výtvarných prací. Děti tak směly malovat či jinak interaktivně ztvárnit celou industriální oblast, budovy Světa techniky nebo jejich oblíbené exponáty.
Všechna díla jsou označena a vystavena v prostorách stálých expozic Světa techniky. V únoru a březnu 2016 se tak stanou součástí rozsáhlé soutěžní výstavy.
Návštěvou těchto zcela určitě zajímavých expozic si tak můžete zpříjemnit víkendový či prázdninový den a přispět svým hlasem pro naše výtvory v soutěži o zajímavé a hodnotné ceny.
Děkujeme!

Soutěžní díla si můžete prohlédnout zde:
Tom Simi

Lyžařský výcvik


Lyžařský výcvik proběhl na Malé Morávce v termínu 11. – 15. ledna. Ubytování na chatě Maya i lyžařské podmínky byly vynikající a všichni máme určitě spoustu krásných vzpomínek. Jak také jinak- když jede na hory taková skvělá sestava, jako jsou učitelé a žáci naší školy!!!

498

Fotogalerii naleznete zde: fotogalerie lyžařský výcvik

Projekt 72 hodin

72 hodin

Ocenění společnosti Scio

Pozorování noční oblohy

Přijďte se podívat na pozorování hvězdné oblohy, které proběhne (dle meteorologických podmínek) v měsíci září – říjen se školním astronomickým dalekohledem. O aktuálním pozorování budete informováni v průběhu dne na webových stránkách školy na hlavní stránce. Přibližný začátek je ve 20,00 hod., délka trvání- dle počtu návštěvníků a počasí 🙂
Těšit se můžete na pozorování Měsíce, planet (Saturn a Mars) a vzdálených objektů.
Pozorovat budeme pomocí astronomického dalekohledu typu Dobson (reflektorový Newton) s průměrem zrcadla 254 mm.

Dobson

klikni pro zvětšení